• “Brodnicka Gra Miejska – Pajęcza sieć historii”

  EF5 od grudnia realizuje projekt "Brodnicka Gra Miejska - Pajęcza sieć historii". Celem projektu jest umożliwienie grupie docelowej, przy wsparciu ekspertów utworzenia atrakcji turystycznej wykorzystującej atuty historyczne miasta będącej innowacyjną alternatywą. Uczestnicy projektu na aktywnych warsztatach na podstawie technicznej bazy gry miejskiej opracują rozwiązanie turystyczne dostępne i interesujące dla każdej z grup...
 • “Wzmacnianie pewności siebie u dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą rówieśniczą”

  Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych od grudnia realizuje projekt " Wzmacnianie pewności siebie u dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą rówieśniczą". Celem projektu jest pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętym przemocą rówieśniczą w szkołach na terenie Miasta Brodnicy.  Wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez pracę w nowym otoczeniu na zapleczu dyscyplin motocyklowych: żużla i motocrossu. W ramach...
 • “Koło gospodyń miejskich”

  Brodnickie Stowarzyszenie Kultury od listopada realizuje projekt "Koło gospodyń miejskich". Celem projektu jest podniesienie świadomości i powrót do kultywowania lokalnej tradycji i zwyczajów, a także podniesie poczucia ważności dla siebie nawzajem i lokalnej społeczności. W ramach projektu przewidziano warsztaty z haftowania, warsztaty kulinarne, teatralne oraz wystawę na zakończenie projektu.    
 • “Gildia brodnickich odkrywców”

  Fundacja Brama Epok od listopada realizuje projekt " Gildia brodnickich odkrywców". Celem projektu jest edukacja historyczna i społeczna uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Brodnicy. Edukacja dotyczy historii miasta przez pryzmat dawnych rzemieślników i wskazanie, jak umiejętności wytwórcze mogą wpływać na poprawę jakości życia wraz z praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy. W ramach projektu...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 76072

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.