• Grant rzeczniczy na konsultacje programu współpracy z NGO

    Wspólnie z Urzędem Miejskim w Brodnicy rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023 Grant rzeczniczy na ten cel pozyskaliśmy z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach konkursu "Wspólne sprawy, wspólne działania. Granty i bony dla organizacji pozarządowych" Na spotkania konsultacyjne zapraszamy 4 i 10 października 2022 r. o godz....
  • Moc Kobiet

    Grupa nieformalna Moja Moc i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy rozpoczynają realizację projektu Moc Kobiet. Celem jest aktywizacja społeczna kobiet oraz podnoszenie ich świadomości społecznej poprzez udział w spotkaniach i warsztatach rozwojowych. W ramach projektu odbędą się: warsztaty "Trening mięśni dna miednicy" warsztaty uważności i radzenia sobie ze stresem warsztaty „Znajdź swój...
  • Ogłosiliśmy nabór na realizację projektów pilotażowych

    Informujemy, że w zakładce KONKURSY LGD pojawiło się nowe ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację projektów pilotażowych nr 1/2022.

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 69480

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.