• Konkurs Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2021

    Granty na edukację i kulturę  Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2021 przyznaje mikrodotacje od 5️ tys. zł do 8️ tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej. Reprezentujesz sektor kultury lub edukacji i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturowej? Chcesz wspólnie z przedstawicielem...
  • Warsztat refleksyjny

    W dniu 25 lutego 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy odbył się Warsztat Refleksyjny, w którym uczestniczyli członkowie LGD, beneficjenci, członkowie Rady, Zarządu oraz pracownicy biura. Podczas spotkania omawiano kwestie monitorowania i postępu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Podczas Warsztatu Refleksyjnego poruszono poniższe kwestie: 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała...
  • „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”

    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”. TERMIN NABORU Siódmy nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 08.03.2021-19.03.2021 r. NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI OGÓLNEJ (SZKOLENIOWEJ). W ramach...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 41471

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.