• Umowy na aktywizację zawodową

  LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy powierzenia grantów na realizację działań podnoszących rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców. 24 listopada 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały umowy na realizacje 6 przedsięwzięć na łączną kwotę 654 809, 29 zł. Realizowane będą następujące zadania: Nowe kwalifikacje - nowe możliwości - 124...
 • Trwają prace nad Strategią Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  W ostatnich tygodniach Prezes LGD Miasta Brodnicy Iwona Sugalska brała udział w spotkaniach zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030. Zespół składał się z przedstawicieli m.in. Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, samorządów gmin, samorządów powiatów, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku...
 • Komunikat dot. organizacji pracy biura

  Brodnica, 19.10.2020 r.   KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY z dnia 19 października 2020 r, dotyczący organizacji pracy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy Szanowni Państwo, W trosce o minimalizowanie źródeł zakażenia COVID-19 oraz o bezpieczeństwo klientów i o zapewnienie ciągłości pracy stowarzyszenia informujemy, że od dnia 19 października 2020 r. do...
 • Wyniki z Posiedzenia Rady dot. odwołania w sprawie naboru nr 2020/1.1.1./1

  Dnia 16 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie rozpatrzenia odwołania w sprawie naboru nr 2020/1.1.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy  Uchwała nr 3/V/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 28684

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.