• Warsztat refleksyjny

  W dniu 25 lutego 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy odbył się Warsztat Refleksyjny, w którym uczestniczyli członkowie LGD, beneficjenci, członkowie Rady, Zarządu oraz pracownicy biura. Podczas spotkania omawiano kwestie monitorowania i postępu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Podczas Warsztatu Refleksyjnego poruszono poniższe kwestie: 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała...
 • „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”. TERMIN NABORU Siódmy nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 08.03.2021-19.03.2021 r. NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI OGÓLNEJ (SZKOLENIOWEJ). W ramach...
 • Webinarium pt. „Wsparcie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację dla osób fizycznych i firm”  

  Webinarium pt. „Wsparcie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację dla osób fizycznych i firm"   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne webinarium na temat wsparcia z funduszy europejskich na wymianę źródeł ciepła i prace inwestycyjne obniżające zużycie energii. Data  17.02.2021 r. godz. 9:00 – 10:10 Uczestnicy  Webinarium skierowane jest do osób fizycznych i...
 • Zapraszamy na Warsztat Refleksyjny

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym. Warsztat odbędzie się 25 lutego 2020 roku w godzinach od 13:00 do 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica Planowany program warsztatu: 1. Przywitanie gości i rozpoczęcie warsztatu 2. Prezentacja podsumowująca dotychczasowa realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 34920

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.