• Szkolenie z nowych wzorów sprawozdań z realizacji zadań publicznych

    16 lub 17 grudnia 2020 r. zapraszamy na szkolenie dotyczące przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się o godz. 16.00 w Domu Harcerza. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji działających w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...
  • Podpisanie umów na aktywizację zawodową

    LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy powierzenia grantów na realizację działań podnoszących rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców. 24 listopada 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały umowy na realizacje 6 przedsięwzięć na łączną kwotę 654 809, 29 zł. Realizowane będą następujące zadania: Nowe kwalifikacje - nowe możliwości - 124...
  • Trwają prace nad Strategią Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

    W ostatnich tygodniach Prezes LGD Miasta Brodnicy Iwona Sugalska brała udział w spotkaniach zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030. Zespół składał się z przedstawicieli m.in. Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, samorządów gmin, samorządów powiatów, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 32854

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.