• Podpisaliśmy umowę na realizację projektu “Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”

  31 sierpnia 2023 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu „Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”. Celem projektu jest profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i znacznym ze sprzężeniami z Brodnicy i...
 • Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji

  Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK" zaprasza na bezpłatne szkolenie adresowane do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z terenu subregionu 3 (pow. brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, wąbrzeski, świecki). Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie: rodzaje działalności narzędzia z planowania ekonomicznego podstawowe wskaźniki ekonomiczne - jak je liczyć? czym jest sprzedaż i jak ją sprawdzić? narzędzia...
 • Usługi Opiekuńcze w Twoim domu

  Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu „Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”. Celem projektu jest profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i znacznym ze sprzężeniami z Brodnicy i powiatu brodnickiego dotkniętych pandemią. Projekt skierowany jest...
 • Umowy na pilotaże

  4 sierpnia2023 r. Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisała 10 umów na realizację projektów pilotażowych skierowanych do mieszkańców Brodnicy. Łączna kwota przekazanych grantów wynosi 256 746,00 zł. Beneficjentom gratulujemy i życzymy powodzenia. Projekty finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 85058

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.