• Zapraszamy na szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach LSR

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów  dot. Rozliczania projektów grantowych realizowanych w ramach LSR, które odbędzie się 22.07.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30 (Dom Harcerza).
 • Podpisanie umów na Kluby Młodzieżowe

  9 lipca 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały kolejne umowy na realizacje projektów grantowych na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej polegające na prowadzeniu klubów młodzieżowych. LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy na powierzenie grantów, które realizowane będą na terenie Brodnicy w...
 • Szkolenie dla Wnioskodawców

  8 lipca 2020 r. odbyło się szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach naboru: Aktywizacja społeczno-zawodowa. Zakres tematyczny dotyczył: tryb grantowy naboru wniosków zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem kryteria oceny projektu wkład własny w projekcie wniosek o dofinansowanie preferowane grupy docelowe Termin składania wniosków: 06.07.2020 r. od godz. 7:15 - 20.07.2020...
 • Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Miasta Brodnicy zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach ogłoszonego naboru nr: 2020/1.1.1./1  Aktywizacja społeczno -  zawodowa.      

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 17607

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.