Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 28 października 2019 roku o godzinie 16:30 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.   Planowany porządek obrad: 1.   Rozpoczęcie obrad. 2.   Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum. 3.   Powołanie protokolanta. 4.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Więcej…

Nowa kadencja organów LGD ?

Nowa kadencja organów LGD ? 21 października 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy. Było to zebranie wyborcze podczas którego wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę. Przyjęto sprawozdania z działalności organów LGD Miasta Brodnicy oraz wprowadzono zmiany do statutu organizacji. Prezesem LGD Miasta Brodnicy została ponownie Więcej…

Nowe możliwości pozyskania dotacji dla NGO

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Brodnicy zaprasza na szkolenie “Nowe możliwości pozyskiwania dotacji dla NGO”, które odbędzie się 22 października 2019 r. godz. 17.00 w Domu Harcerza (ul. Nad Drwęcą 30) w Brodnicy. Program szkolenia: 1. Wsparcie dla organizacji pozarządowych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej TŁOK Toruń. 2. Przegląd funduszy Więcej…

Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 15 października 2019 roku o godzinie 16:30 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Planowany porządek obrad: 1.   Rozpoczęcie obrad 2.   Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum. 3.   Powołanie protokolanta 4.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5.   Podpisanie Więcej…

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 21 października 2019 r. o godz. 16:15 w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 16:30 tego samego dnia. Proponowany porządek posiedzenia: 1.   Otwarcie posiedzenia i Więcej…