Dnia 26.11.2019 r. w Krobi odbyło się szkolenie w zakresie wdrażania projektów grantowych EFS w ramach instrumentu RLKS dla Lokalnych Grup Działania organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego, na którym Nas nie zabrakło.

Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwsza część szkolenia dotyczyła problematyki prawidłowego sporządzania wniosków o płatność. W drugiej omówiono najczęściej pojawiające się problemy podczas realizacji projektów grantowych.

 

Celem szkolenia było:

– zapoznanie się z tematyką harmonogramu płatności.

– zasady wprowadzania danych uczestników do systemu SL,

– uzyskanie wiedzy jak poprawnie wypełniać wnioski o płatność,

– podstawowe założenia podręcznika beneficjenta w ramach EFS,

– uzyskanie wiedzy na temat wymaganych dokumentów do rozliczenia projektów.

 

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski