Podpisaliśmy kolejne umowy na realizację projektów.

Dnia 26 lutego 2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisaliśmy kolejne umowy na realizacje działań mających na celu tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców obszaru LSR.  Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy podpisało umowy na realizację Działań podnoszących rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców Więcej…

Szkolenie z nowych wzorów ofert na zadania publiczne

10 lutego 2020 r. w Domu Harcerza odbyło się szkolenie, które dotyczyło wypełniania i przygotowania ofert na realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji działających na terenie miasta i powiatu. Szkolenie poprowadziła Więcej…

Wyniki naboru nr 2019/1.1.1./1

Dnia 3 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2019/1.1.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady LGD Miasta Brodnicy Uchwała nr 11/I/2020 Uchwała nr 12/I/2020

Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym. Warsztat odbędzie się 21 lutego 2020 roku w godzinach od 8:00 do 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica Planowany program warsztatu: 1. Przywitanie gości i rozpoczęcie warsztatu 2. Prezentacja podsumowująca dotychczasowa realizację Lokalnej Strategii Więcej…