10 lutego 2020 r. w Domu Harcerza odbyło się szkolenie, które dotyczyło wypełniania i przygotowania ofert na realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.
W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji działających na terenie miasta i powiatu.

Szkolenie poprowadziła Iwona Sugalska Prezes Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy.
(foto. B. Bolumiński)