Dnia 26 lutego 2020 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisaliśmy kolejne umowy na realizacje działań mających na celu tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców obszaru LSR. 

Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy podpisało umowy na realizację Działań podnoszących rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców obszaru LSR w ramach 5 projektów na kwotę 685 921,16 zł dofinansowania. Projekty będą realizowane przez: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”; Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji „PO-MOST”, PRESTO Irena Betlejewska oraz Stowarzyszenie Lubię Ludzi!

Wszystkim Beneficjentom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów podczas realizacji projektów.