8 lipca 2020 r. odbyło się szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach naboru: Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Zakres tematyczny dotyczył:

  • tryb grantowy naboru wniosków
  • zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem
  • kryteria oceny projektu
  • wkład własny w projekcie
  • wniosek o dofinansowanie
  • preferowane grupy docelowe
Termin składania wniosków: 06.07.2020 r. od godz. 7:15 – 20.07.2020 r. do godz. 15:00.