Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy informuje o zmianie terminu szkolenia dot. rozliczania projektów grantowych realizowanych w ramach LSR na dzień 24.07.2020 r. na godz. 13:00.