Wyniki naboru nr 2020/1.1.1./1

Dnia 20 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2020/1.1.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 20.08.2020 r. Uchwała nr  17/IV/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR do dofinansowania w Więcej…

Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 20 sierpnia 2020 roku o godzinie 16:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dot. naboru nr 2020/1.1.1./1. Planowany porządek obrad: 1. Rozpoczęcie obrad 2. Więcej…

„NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.10.2021 na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących, powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji Więcej…

“Wiem czego chcę”

Klub Młodzieżowy “Wiem czego chcę” wystartował. Fundacja Przedsiębiorczości Synergia realizuje zadanie ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. W ramach projektu zaplanowano m.in. warsztaty kulinarne, warsztaty gra business play, zajęcia z trenerem umiejętności społecznych.  

“Nowa praca – nowe wyzwanie”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego “Młodzi dla Brodnicy” realizowało warsztaty umiejętności społecznych w ramach projektu “Nowa praca – nowe wyzwanie” dofinansowanego ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania aktywizacji społecznej i zawodowej m.in. warsztaty umiejętności społecznych,doradztwo społeczne, szkolenia na pracownika administracyjno- biurowego  oraz staże na Więcej…

“PRESTO z inicjatywą dla społeczeństwa”

Biuro Projektowe Presto realizuje projekt “PRESTO z inicjatywą dla społeczeństwa” dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. Projekt obejmuje aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców obszaru LSR. Dzięki funduszom zostało zorganizowanych jedenaście staży dla mieszkańców. W ramach projektu odbyły się warsztaty i spotkania m.in. spotkanie z doradcą zawodowym, zajęcia z psychologiem, warsztaty z coachem. 

“Krok Naprzód”

Fundacja Pomimo Wszystko realizuje projekt “Krok Naprzód” dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD💡💡 W ramach projektu zaplanowano kompleksowy program warsztatów motywacyjno -rozwojowych składający się z m.in. warsztatów “Krok Naprzód”, spotkań Joga/tańce w kręgu, warsztaty “Uszyj z Nami misia”.

“Szkoła dla rodziców”

Szkoła dla Rodziców👨‍👩‍👧‍👦 Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji PO-MOST zrealizowało projekt “Szkoła dla rodziców” dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. W ramach projektu odbyły się warsztaty kompetencji rodzicielskich, konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, warsztaty rękodzielnicze. Uczestnicy projektów mieli zapewnioną opiekę nad dziećmi na czas zajęć.

“Poznajemy siebie, zmieniamy się”

Poznali siebie👫 Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji PO-MOST zrealizowało projekt “Poznajemy siebie, zmieniamy się” dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD . W ramach projektu odbyły się konsultacje z psychologiem, pedagogiem, terapeutą, warsztaty dla rodziców i dzieci, hipoterapia, wyjazd integracyjny do Stajni Płonko.  

“Bez Granic”

Stowarzyszenie Bez Granic realizuje projekt pn. Bez Granic dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. W ramach projektu przewidziano m.in. zajęcia z psychologiem, zajęcia grupowe z fotografem, zajęcia taneczne, zajęcia z trenerem kompetencji społecznych.