Wyniki naboru nr 2020/1.1.1./1

Dnia 20 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2020/1.1.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 20.08.2020 r. Uchwała nr  17/IV/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR do dofinansowania w Więcej…

Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 20 sierpnia 2020 roku o godzinie 16:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dot. naboru nr 2020/1.1.1./1. Planowany porządek obrad: 1. Rozpoczęcie obrad 2. Więcej…

„NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.10.2021 na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących, powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji Więcej…

“Wiem czego chcę”

Klub Młodzieżowy “Wiem czego chcę” wystartował. Fundacja Przedsiębiorczości Synergia realizuje zadanie ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. W ramach projektu zaplanowano m.in. warsztaty kulinarne, warsztaty gra business play, zajęcia z trenerem umiejętności społecznych.  

“Nowa praca – nowe wyzwanie”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego “Młodzi dla Brodnicy” realizowało warsztaty umiejętności społecznych w ramach projektu “Nowa praca – nowe wyzwanie” dofinansowanego ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania aktywizacji społecznej i zawodowej m.in. warsztaty umiejętności społecznych,doradztwo społeczne, szkolenia na pracownika administracyjno- biurowego  oraz staże na Więcej…

“PRESTO z inicjatywą dla społeczeństwa”

Biuro Projektowe Presto realizuje projekt “PRESTO z inicjatywą dla społeczeństwa” dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. Projekt obejmuje aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców obszaru LSR. Dzięki funduszom zostało zorganizowanych jedenaście staży dla mieszkańców. W ramach projektu odbyły się warsztaty i spotkania m.in. spotkanie z doradcą zawodowym, zajęcia z psychologiem, warsztaty z coachem. 

“Krok Naprzód”

Fundacja Pomimo Wszystko realizuje projekt “Krok Naprzód” dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD?? W ramach projektu zaplanowano kompleksowy program warsztatów motywacyjno -rozwojowych składający się z m.in. warsztatów “Krok Naprzód”, spotkań Joga/tańce w kręgu, warsztaty “Uszyj z Nami misia”.

“Szkoła dla rodziców”

Szkoła dla Rodziców?‍?‍?‍? Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji PO-MOST zrealizowało projekt “Szkoła dla rodziców” dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. W ramach projektu odbyły się warsztaty kompetencji rodzicielskich, konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, warsztaty rękodzielnicze. Uczestnicy projektów mieli zapewnioną opiekę nad dziećmi na czas zajęć.

“Poznajemy siebie, zmieniamy się”

Poznali siebie? Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji PO-MOST zrealizowało projekt “Poznajemy siebie, zmieniamy się” dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD . W ramach projektu odbyły się konsultacje z psychologiem, pedagogiem, terapeutą, warsztaty dla rodziców i dzieci, hipoterapia, wyjazd integracyjny do Stajni Płonko.  

“Bez Granic”

Stowarzyszenie Bez Granic realizuje projekt pn. Bez Granic dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. W ramach projektu przewidziano m.in. zajęcia z psychologiem, zajęcia grupowe z fotografem, zajęcia taneczne, zajęcia z trenerem kompetencji społecznych.