Szkoła dla Rodziców👨‍👩‍👧‍👦

Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji PO-MOST zrealizowało projekt “Szkoła dla rodziców” dofinansowany ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD.

W ramach projektu odbyły się warsztaty kompetencji rodzicielskich, konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, warsztaty rękodzielnicze. Uczestnicy projektów mieli zapewnioną opiekę nad dziećmi na czas zajęć.