Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 20 sierpnia 2020 roku o godzinie 16:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dot. naboru nr 2020/1.1.1./1.
Planowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie obrad
2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum.
3. Rozpatrzenie wniosków.
4. Podjęcie uchwały.