Brodnica, 10.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 16 września 2020 roku o godzinie 15:30 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

 

Planowany porządek obrad:

 

  1. Rozpoczęcie obrad
  2. Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum.
  3. Powołanie protokolanta
  4. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
  5. Rozpatrzenie odwołania w ramach naboru nr 2020/1.1.1./1