LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy powierzenia grantów na realizację działań podnoszących rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców.
24 listopada 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały umowy na realizacje 6 przedsięwzięć na łączną kwotę 654 809, 29 zł.
Realizowane będą następujące zadania:
✅Nowe kwalifikacje – nowe możliwości – 124 532,38 zł, Firma Handlowo-Usługowa „CHWAT” Wojciech Chwil;
✅Nowe możliwości. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Brodnicy – 78 904,10 zł, Stowarzyszenie Lubię Ludzi!;
✅Praca się opłaca – 132 131,78 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”;
✅Od Szkolenia do Zatrudnienia – 95 436,00 zł, Edyta Jakubowska-Rżeńska Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego;
✅ Włączamy się! – 98 782,53 zł, Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji ,,PO-MOST’’;
✅Droga do lepszej przyszłości – 125 022,50 zł, PRESTO Irena Betlejewska.
Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów podczas realizacji projektów.