Szkolenie dla NGO z wypełniania ofert na zadania publiczne

Chcesz się dowiedzieć, jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych? 9 lub 10 lutego 2021 r. o godz. 16.00 w Domu Harcerza odbędzie się szkolenie z przygotowania oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, klubów Więcej…

Co działo się w LGD w 2020

Rok 2020 upłynął pod znakiem aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Brodnicy. Mimo pandemii udało się zrealizować zaplanowane działania. Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisała w 2020 roku 17 umów na łączną kwotę 1 611 576,70 zł. W projektach bierze udział w sumie 240 beneficjentów. Organizacje które otrzymały dofinansowanie realizują projekty Więcej…