Warsztat refleksyjny

W dniu 25 lutego 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy odbył się Warsztat Refleksyjny, w którym uczestniczyli członkowie LGD, beneficjenci, członkowie Rady, Zarządu oraz pracownicy biura. Podczas spotkania omawiano kwestie monitorowania i postępu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Podczas Warsztatu Refleksyjnego poruszono poniższe kwestie: 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa Więcej…

„NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”. TERMIN NABORU Siódmy nabór do projektu “NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji” realizowany będzie w terminie 08.03.2021-19.03.2021 r. NABÓR DOTYCZY WYŁĄCZNIE ŚCIEŻKI Więcej…

Webinarium pt. „Wsparcie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację dla osób fizycznych i firm”  

Webinarium pt. „Wsparcie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację dla osób fizycznych i firm”   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne webinarium na temat wsparcia z funduszy europejskich na wymianę źródeł ciepła i prace inwestycyjne obniżające zużycie energii. Data  17.02.2021 r. godz. 9:00 – 10:10 Uczestnicy  Webinarium skierowane jest Więcej…

Zapraszamy na Warsztat Refleksyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym. Warsztat odbędzie się 25 lutego 2020 roku w godzinach od 13:00 do 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica Planowany program warsztatu: 1. Przywitanie gości i rozpoczęcie warsztatu 2. Prezentacja podsumowująca dotychczasowa realizację Lokalnej Strategii Więcej…

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie procedury potwierdzania kwalifikowalności uczestników

W związku z wejściem z dnia 1 stycznia 2021 roku nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w związku z przesłanym materiałem informacyjnym przez MFiPR w zakresie procedury potwierdzania kwalifikowalności uczestników należy: „W projektach, w Więcej…