W dniu 25 lutego 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy odbył się Warsztat Refleksyjny, w którym uczestniczyli członkowie LGD, beneficjenci, członkowie Rady, Zarządu oraz pracownicy biura. Podczas spotkania omawiano kwestie monitorowania i postępu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Podczas Warsztatu Refleksyjnego poruszono poniższe kwestie:

1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

2. Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?

3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

4. Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?

5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?

6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 

Na spotkaniu udało się wypracować rekomendacje pozwalające ulepszyć proces wdrażania LSR oraz wyszczególnić zakres zmian, które powinny pojawić się w LSR oraz wskazówki dotyczące nowego programowania w okresie 2021-2027.