Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 5 sierpnia 2021r. o godzinie 15:30 w Brodnicy przy ul. Nad Drwęcą 30, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Planowany porządek obrad: Rozpoczęcie obrad Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum. Powołanie protokolanta Podpisanie deklaracji Więcej…

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 06.07.2021 r.

6 lipca w Domu Harcerza odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów grantów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Konkurs grantowy organizowany jest na: “Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej” Wnioski Więcej…