Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2021r. o godzinie 15:00 w Brodnicy przy ul. Nad Drwęcą 30, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.   Planowany porządek obrad: Rozpoczęcie obrad Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum. Powołanie protokolanta Podpisanie Więcej…

Wyniki naboru nr 2021/1.2.1./1

Dnia 5 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2021/1.2.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 05.08.2021 r.  Uchwała nr 21/I/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR do dofinansowania w Więcej…