Podpisaliśmy kolejne umowy

Dnia 7 września 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie na realizację projektów objętych grantem dotyczących realizacji działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej. Na spotkaniu Więcej…

Wyniki Posiedzenia Rady w sprawie korekty oceny naboru nr 2021/1.2.1./1

Dnia 31 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie korekty oceny naboru nr 2021/1.2.1./1 Poniżej przedstawiamy korektę wyników: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 31.08.2021 roku Uchwała nr 3/II/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych zgodniez ilością punktów Więcej…