Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów: 18 października 2021 roku, godz. 14:30  w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica

Zakres tematyczny szkolenia:

– Tryb grantowy naboru wniosków.

– Kryteria oceny projektu.

– Procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

– Preferowane grupy docelowe.

– Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków.

– Kwalifikowalność podatku VAT.

– Wkład własny w projekcie.

– Analiza potrzeb i celów w projekcie

– Wskaźniki produktu i rezultatu.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu do dnia 15 października 2021 roku:

tel. 733 866 444

e-mail: lgd.miastabrodnicy@wp.pl