Wyniki naboru nr 2021/1.2.1./2

Dnia 17 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2021/1.2.1./2 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 17.11.2021 r.   Uchwała nr 9/II/2021 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR do dofinansowania w Więcej…

Fundraising dla NGO

Zapraszamy na spotkanie “Fundraising dla NGO” organizowane przez Polski Fundusz Fundraisingowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. W trakcie spotkania porozmawiamy o bieżących potrzebach organizacji pozarządowych w naszym mieście i powiecie oraz przedstawimy mechanizmy i narzędzia pozwalające Wam pozyskiwać pieniądze na działalność bieżącą. W związku z ograniczeniami Więcej…

Projekt pt. “Alternatywa” realizowany przez “Rozwiń skrzydła” Akademia Alternatywnego Rozwoju Agnieszka Gibas

Od sierpnia 2020 do sierpnia 2021 roku  “Rozwiń skrzydła” Akademia Alternatywnego Rozwoju Agnieszka Gibas realizowała projekt grantowy pt. ” Alternatywa”. Celem projektu było stworzenie klubu młodzieżowego, który był miejscem przeznaczonym dla młodzieży w wieku szkolnym tj. od 7 do 18 roku życia. W ramach klubu podejmowane były działania aktywizujące poprzez Więcej…

Projekt pt. “Odważna kobieta” realizowany przez Stowarzyszenie Planeta Kobiet

Od września 2021 roku Stowarzyszenie Planeta Kobiet realizuje projekt grantowy pt. “Odważna kobieta”. Celem projektu jest zdobycie nowych kompetencji społecznych, podniesienie świadomości kobiet oraz przywrócenie do aktywnego udziału w życiu społecznym 7 kobiet  oraz 3 osoby z otoczenia. W ramach zajęć przewidziano m.in. warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty z Mindfulness, wyjazd Więcej…

Projekt pt. “Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu” realizowany przez Stowarzyszenie Lubię Ludzi!

Od października 2020 roku Stowarzyszenie Lubię Ludzi! realizuje projekt grantowy pt. ” Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Brodnicy poprzez zmotywowanie ich do pracy nad sobą i nad własną ścieżką zawodową. Projekt obejmuje 13 osób z grupy osób skazanych, opuszczających zakłady karne i Więcej…

Projekt pt. “Trampolina do pracy” realizowany przez Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji “PO-MOST”

Od kwietnia 2020 roku Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji “PO-MOST” realizuje projekt grantowy pt. ” Trampolina do pracy”. Celem projektu jest otrzymanie kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej 13 mieszkańców Miasta Brodnicy. Projekt obejmuje poradnictwo prawne i obywatelskie, wizyty studyjne, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, kursy oraz staże zawodowe. Wartość przyznanego dofinansowania: Więcej…

Projekt pt. ” Włączamy się!” realizowany przez Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji “PO-MOST”

Od czerwca 2020 roku Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji “PO-MOST” realizuje projekt grantowy pt. “Włączamy się!”.  Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta głównie z grupy osób skazanych, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze, mających trudności z wypełnianiem władzy rodzicielskiej oraz z orzeczonym środkiem wychowawczym. Podczas realizacji projektu zaplanowano indywidualne poradnictwo prawne, Więcej…

Projekt pt. “Na drodze zmiany” realizowany przez Stowarzyszenie Bez Granic

Od września 2021 roku Stowarzyszenie Bez Granic realizuje projekt grantowy pt. “Na drodze zmian”. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej u 13 osób z terenu Miasta Brodnicy poprzez organizację kompleksowych warsztatów motywacyjno-rozwojowych. Projekt skupia osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby z niepełnosprawnością. Podczas realizacji projektu Więcej…