Od października 2020 roku Stowarzyszenie Lubię Ludzi! realizuje projekt grantowy pt. ” Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Miasta Brodnicy poprzez zmotywowanie ich do pracy nad sobą i nad własną ścieżką zawodową. Projekt obejmuje 13 osób z grupy osób skazanych, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze oraz mających problemy z wypełnianiem władzy rodzicielskiej.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. konsultacje psychologiczne, poradnictwo prawne, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych oraz kursy i staże zawodowe.

Wartość przyznanego dofinansowania: 118 671,28 zł