Od września 2021 roku Stowarzyszenie Bez Granic realizuje projekt grantowy pt. “Na drodze zmian”. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej u 13 osób z terenu Miasta Brodnicy poprzez organizację kompleksowych warsztatów motywacyjno-rozwojowych. Projekt skupia osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby z niepełnosprawnością.

Podczas realizacji projektu odbyły się warsztaty z psychologiem, terapeutą, zajęcia ze zdrowego odżywiania oraz warsztaty rękodzielnicze. W ramach projektu uczestnicy byli na wyjeździe w Kamionkach. 

Wartość przyznanego dofinansowania: 39 399,40 zł