W dniu 29.03.2022 roku w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbyła się Konferencja podsumowująca stopień realizacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Miasta Brodnicy.

Program obejmował:

16.00 – rozpoczęcie konferencji,

16.05 – wystąpienia zaproszonych gości,

16.20 – prezentacja działań realizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w latach 2016-2022 (film, prezentacja),

16.45 –  prezentacje zadań realizowanych w ramach projektów objętych grantami w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy,

17.40 – przerwa kawowa,

18.00 – podsumowanie działań i dyskusja na temat kierunków dalszych działań LGD,

18.15 – zakończenie konferencji.

 

Dziękujemy wszystkim za obecność.