5 maja 2022 r. zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie realizacji projektów pilotażowych, które dofinansowywane będą ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.
Spotkanie odbędzie się o godz. 11.00 w Domu Harcerza. Jest ono szczególnie dedykowane seniorom.
Zapraszamy organizacje działające na rzecz osób starszych, ale również samych seniorów, by spotkali się z nami i porozmawiali na temat tego jakie chcieliby realizować zadania, w jakich chcieliby brać udział.
Zapraszamy Państwa do zgłaszania pomysłów, na co można by przeznaczyć środki finansowe w ramach projektów pilotażowych, na które LGD Miasta Brodnicy wkrótce ogłosi konkursy. Ale również do zgłaszania pomysłów na działania w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.