Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Gminy Miasta Brodnicy i Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zapraszają brodnicką młodzież na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 31 maja 2022 r. o godz. 14.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.
Celem spotkania jest zgłaszanie propozycji, na co można by przeznaczyć środki finansowe w ramach projektów pilotażowych, na które LGD Miasta Brodnicy wkrótce ogłosi konkursy.
Zapraszamy młodzież do podzielenia się pomysłami na to jakie wydarzenia, działania i inicjatywy mogłyby być realizowane dla młodzieży. Podczas spotkania porozmawiamy o możliwościach wsparcia oddolnych inicjatyw na rzecz brodnickiej społeczności, w tym ludzi młodych.
Osoby niepełnoletnie, które chcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o zabranie ze sobą zgody rodzica lub opiekuna na udział w spotkaniu.