LGD Miasta Brodnicy zaprasza na ostatnie już spotkania konsultacyjne w sprawie realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2027.

25 i 28 lipca o godz. 15.00 w Domu Harcerza odbędą się spotkania dotyczące projektów pilotażowych jakie będą mogły być realizowane na rzecz rozwoju społecznego w Brodnicy, w ramach dofinansowania ze środków LGD.

Już wkrótce ogłoszony zostanie konkurs na realizację tych projektów dlatego zapraszamy na spotkanie podczas którego będziemy mogli porozmawiać na temat możliwości wykorzystania lokalnego potencjału oraz zaspokojenia potrzeb społecznych lokalnego środowiska. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu warunków i możliwości udzielenia wsparcia, wymagań projektowych oraz możliwości finansowania.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy aktywnych działaczy lokalnych, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami na działania na rzecz brodnickiej społeczności, a także planują aplikować po środki finansowe.