Wspólnie z Urzędem Miejskim w Brodnicy rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023

Grant rzeczniczy na ten cel pozyskaliśmy z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach konkursu “Wspólne sprawy, wspólne działania. Granty i bony dla organizacji pozarządowych”

Na spotkania konsultacyjne zapraszamy 4 i 10 października 2022 r. o godz. 14.30 do Pałacu Anny Wazówny. Pierwsze z nich poświęcone będzie diagnozie dotychczasowego sposobu konsultacji i realizacji Programu współpracy. Na kolejnym spotkaniu przedstawione zostaną wnioski i propozycje do nowej wersji Programu. Odbędzie się dyskusja nad tymi propozycjami i praca nad konstruowaniem ostatecznego projektu Programu.

Celem konsultacji jest zdiagnozowania sytuacji i potrzeb III sektora, zdefiniowania problemów, określenia celów i wypracowania wspólnych propozycji rozwiązań w obszarze Programu współpracy. Udział NGO w pracach nad Programem jest kluczowym elementem, który pozwoli na wspólne zastanowienie się nad aktualnymi wyzwaniami i potrzebami w zakresie współpracy i podejmowanych przez organizacje działań.

Konsultacje prowadzone będą w trzech formach:

– otwartych spotkań konsultacyjnych;

– pisemnej, w tym elektroniczne przekazywanie opinii (adres email: isugalska@brodnica.pl);

– osobistej w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Współpracy Zewnętrznej i Informacji Urzędu Miejskiego w Brodnicy w godz. 7.30-15.00 p. 201, numer telefonu 56 4930363.