Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w drugim etapie konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Drugi etap polegał będzie na zgłaszaniu uwag, opinii i wniosków do projektu programu współpracy.
Konsultacje potrwają od 21 do 31 października 2022 r. i prowadzone będą w dwóch formach:
1) pisemnej, w tym elektroniczne przekazywanie opinii;
2) osobistej w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Współpracy Zewnętrznej i Informacji Urzędu Miejskiego w Brodnicy w godz. 7.30-15.00 p. 201, numer telefonu 56 4930363.
Opinie zgłaszać można przy pomocy formularza konsultacyjnego dostępnego w załączniku. Pisemne opinie należy zgłaszać na adres: Urząd Miejski w Brodnicy ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica z dopiskiem „Konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.
Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną należy kierować na adres: isugalska@brodnica.pl do dnia 31.10.2022 r. do godz. 24.00.
Celem konsultacji jest zdiagnozowania sytuacji i potrzeb III sektora, zdefiniowania problemów, określenia celów i wypracowania wspólnych propozycji rozwiązań w obszarze Programu współpracy.
Konsultacje społeczne Programu prowadzone są we współpracy z Gminą Miasta Brodnicy. LGD Miasta Brodnicy pozyskało grant rzeczniczy na realizację procesu konsultacji społecznych Programu współpracy. Grant pochodzi ze środków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach konkursu “Wspólne sprawy, wspólne działania. Granty i bony dla organizacji pozarządowych”.