“Gildia brodnickich odkrywców”

Fundacja Brama Epok od listopada realizuje projekt ” Gildia brodnickich odkrywców”. Celem projektu jest edukacja historyczna i społeczna uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Brodnicy. Edukacja dotyczy historii miasta przez pryzmat dawnych rzemieślników i wskazanie, jak umiejętności wytwórcze mogą wpływać na poprawę jakości życia wraz z praktycznym wykorzystaniem nabytej wiedzy. Więcej…

“Potrzebni i aktywni zawodowo pomimo barier”

Podkarpacka Fundacja Społeczna od grudnia realizuje projekt “Potrzebni i aktywni zawodowo pomimo barier”. Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu poszukiwania pracy i kluczowych kompetencji osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, zamieszkałych w mieście Brodnica. W ramach projektu uczestnicy m.in. będą brali udział w warsztatach efektywnej komunikacji oraz przygotują wirtualne CV.