Podkarpacka Fundacja Społeczna od grudnia realizuje projekt “Potrzebni i aktywni zawodowo pomimo barier”.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu poszukiwania pracy i kluczowych kompetencji osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, zamieszkałych w mieście Brodnica.
W ramach projektu uczestnicy m.in. będą brali udział w warsztatach efektywnej komunikacji oraz przygotują wirtualne CV.