Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym.

Warsztat odbędzie się 24 lutego 2023 roku od godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica

Planowany program warsztatu:
1. Przywitanie gości i rozpoczęcie warsztatu
2. Prezentacja podsumowująca dotychczasowa realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy na lata 2014 – 2020.
3. Przedstawienie dotychczasowych działań LGD.
4. Realizacja wskaźników.
5. Warsztat ewaluacyjny.
6. Podsumowanie warsztatu.
7. Wolne wnioski i pytania.
8. Zakończenie warsztatu.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału w warsztacie refleksyjnym do dnia 23.02.2022 roku do godziny 15:00
Tel. 733 866 444
e-mail.: lgd.miastabrodnicy@wp.pl