Podsumowanie projektów pilotażowych

Zakończyliśmy realizację projektów pilotażowych w ramach przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Pilotaż nowych typów projektów obejmował najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem. Poniżej przedstawiamy raport podsumowujący pilotaże, który posłuży LGD Miasta Brodnicy do rzetelnego Więcej…

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 31 maja 2023 r. o godz. 14:45 w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica. . Proponowany porządek posiedzenia: 1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia 3.    Przyjęcie porządku posiedzenia 4.  Więcej…

Raport z konsultacji LSR

Podczas spotkania podsumowującego przedstawiliśmy raport prezentujący wnioski z serii spotkań konsultacyjnych prowadzonych z: seniorami, młodzieżą, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, którzy chcieli wziąć udział w spotkaniach lub zgłaszali swoje pomysły i potrzeby w inny sposób. Raport przedstawia najważniejsze kwestie i wnioski jakie zostały poruszone podczas spotkań konsultacyjnych i daje obraz Więcej…

Fotorelacja ze spotkania podsumowującego proces konsultacyjny LSR 2023-2027

Dnia 9 maja 2023 r. w Pałacu Anny Wazówny odbyło się spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania przedstawione zostały pomysły i wnioski jakie wysunięte zostały podczas spotkań konsultacyjnych oraz wyniki jakie uzyskaliśmy w związku z przeprowadzonym badaniem ankietowym. Druga część spotkania Więcej…

Spotkanie podsumowujące

9 maja 2023 r. o godz. 16.00 zapraszamy do Pałacu Anny Wazówny na spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Podczas spotkania przedstawimy pomysły i wnioski jakie wysunięte zostały podczas spotkań konsultacyjnych oraz wyniki jakie uzyskaliśmy w związku z przeprowadzonym badaniem ankietowym. Zapraszamy wszystkich Więcej…