Dnia 9 maja 2023 r. w Pałacu Anny Wazówny odbyło się spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Podczas spotkania przedstawione zostały pomysły i wnioski jakie wysunięte zostały podczas spotkań konsultacyjnych oraz wyniki jakie uzyskaliśmy w związku z przeprowadzonym badaniem ankietowym.
Druga część spotkania poświęcona była nowemu naborowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na projekty pilotażowe w ramach LSR, których nabór planujemy w pierwszej połowie czerwca.