Podczas spotkania podsumowującego przedstawiliśmy raport prezentujący wnioski z serii spotkań konsultacyjnych prowadzonych z: seniorami, młodzieżą, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami, którzy chcieli wziąć udział w spotkaniach lub zgłaszali swoje pomysły i potrzeby w inny sposób.

Raport przedstawia najważniejsze kwestie i wnioski jakie zostały poruszone podczas spotkań konsultacyjnych i daje obraz tego jakie potrzeby i rozwiązania służące ich zaspokojeniu powinny znaleźć się w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem: Raport z konsultacji społecznych.