Bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych “TŁOK” zaprasza na bezpłatne szkolenie adresowane do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z terenu subregionu 3 (pow. brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, wąbrzeski, świecki). Na szkoleniu zostaną poruszone następujące kwestie: rodzaje działalności narzędzia z planowania ekonomicznego podstawowe wskaźniki ekonomiczne – jak je liczyć? czym Więcej…

Usługi Opiekuńcze w Twoim domu

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na realizację projektu „Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”. Celem projektu jest profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i znacznym ze sprzężeniami z Brodnicy i powiatu brodnickiego dotkniętych Więcej…

Umowy na pilotaże

4 sierpnia2023 r. Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisała 10 umów na realizację projektów pilotażowych skierowanych do mieszkańców Brodnicy. Łączna kwota przekazanych grantów wynosi 256 746,00 zł. Beneficjentom gratulujemy i życzymy powodzenia. Projekty finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.