Rozpoczynamy kolejną kadencję

26 października 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę. . Iwona Sugalska po raz kolejny wybrana została na prezesa LGD. Wiceprezesem został Michał Pezler, a członkami zarządu Magdalena Michniowska, Anna Kupczyk i Karolina Czyżewska. Więcej…

Efekty działań kujawsko-pomorskich LGD – pół miliarda złotych dla regionu

Od 2016 r. 27 lokalnych grup działania (LGD), czyli stowarzyszeń zrzeszających partnerów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, wdraża na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego fundusze unijne w ramach perspektywy UE 2014-2020. Dysponując środkami zewnętrznymi, LGD prowadziły konkursy dotacyjne m.in. na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej, inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub Więcej…

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 23 października 2023 r. o godz. 16:15 w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 16:30 tego samego dnia. Proponowany porządek posiedzenia: 1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności Więcej…