“Brodnicka Gra Miejska – Pajęcza sieć historii”

EF5 od grudnia realizuje projekt “Brodnicka Gra Miejska – Pajęcza sieć historii”. Celem projektu jest umożliwienie grupie docelowej, przy wsparciu ekspertów utworzenia atrakcji turystycznej wykorzystującej atuty historyczne miasta będącej innowacyjną alternatywą. Uczestnicy projektu na aktywnych warsztatach na podstawie technicznej bazy gry miejskiej opracują rozwiązanie turystyczne Więcej…

“Koło gospodyń miejskich”

Brodnickie Stowarzyszenie Kultury od listopada realizuje projekt “Koło gospodyń miejskich”. Celem projektu jest podniesienie świadomości i powrót do kultywowania lokalnej tradycji i zwyczajów, a także podniesie poczucia ważności dla siebie nawzajem i lokalnej społeczności. W ramach projektu przewidziano warsztaty z haftowania, warsztaty kulinarne, teatralne oraz Więcej…

“Gildia brodnickich odkrywców”

Fundacja Brama Epok od listopada realizuje projekt ” Gildia brodnickich odkrywców”. Celem projektu jest edukacja historyczna i społeczna uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Brodnicy. Edukacja dotyczy historii miasta przez pryzmat dawnych rzemieślników i wskazanie, jak umiejętności wytwórcze mogą wpływać na poprawę jakości życia wraz Więcej…

“Potrzebni i aktywni zawodowo pomimo barier”

Podkarpacka Fundacja Społeczna od grudnia realizuje projekt “Potrzebni i aktywni zawodowo pomimo barier”. Celem projektu jest zwiększenie efektywności procesu poszukiwania pracy i kluczowych kompetencji osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, zamieszkałych w mieście Brodnica. W ramach projektu uczestnicy m.in. będą brali udział w warsztatach efektywnej komunikacji Więcej…

Wyniki naboru nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy przedstawia wyniki naboru nr 1/2022 na realizację projektów pilotażowych w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P. Projekty wybrane do dofinansowania będą realizowane w ramach Projektu LGD Więcej…

Grant rzeczniczy na konsultacje programu współpracy z NGO

Wspólnie z Urzędem Miejskim w Brodnicy rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023 Grant rzeczniczy na ten cel pozyskaliśmy z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach konkursu “Wspólne sprawy, wspólne działania. Granty i bony dla organizacji pozarządowych” Na spotkania konsultacyjne Więcej…