Umowy na aktywizację zawodową

LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy powierzenia grantów na realizację działań podnoszących rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców. 24 listopada 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały umowy na realizacje 6 przedsięwzięć na łączną kwotę 654 809, 29 zł. Realizowane będą następujące zadania: Nowe kwalifikacje – nowe Więcej…

Trwają prace nad Strategią Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W ostatnich tygodniach Prezes LGD Miasta Brodnicy Iwona Sugalska brała udział w spotkaniach zespołu do spraw opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030. Zespół składał się z przedstawicieli m.in. Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, samorządów gmin, samorządów powiatów, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji Więcej…

Komunikat dot. organizacji pracy biura

Brodnica, 19.10.2020 r.   KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY z dnia 19 października 2020 r, dotyczący organizacji pracy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy Szanowni Państwo, W trosce o minimalizowanie źródeł zakażenia COVID-19 oraz o bezpieczeństwo klientów i o zapewnienie ciągłości pracy stowarzyszenia informujemy, że od dnia Więcej…

Wyniki z Posiedzenia Rady dot. odwołania w sprawie naboru nr 2020/1.1.1./1

Dnia 16 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie rozpatrzenia odwołania w sprawie naboru nr 2020/1.1.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy  Uchwała nr 3/V/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie zatwierdzenia listy projektów Więcej…

Wyniki naboru nr 2020/1.1.1./1

Dnia 20 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2020/1.1.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 20.08.2020 r. Uchwała nr  17/IV/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR do dofinansowania w Więcej…

Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 20 sierpnia 2020 roku o godzinie 16:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dot. naboru nr 2020/1.1.1./1. Planowany porządek obrad: 1. Rozpoczęcie obrad 2. Więcej…

„NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2019-31.10.2021 na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do 100 osób pracujących, powyżej 29 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji Więcej…

“Wiem czego chcę”

Klub Młodzieżowy “Wiem czego chcę” wystartował. Fundacja Przedsiębiorczości Synergia realizuje zadanie ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. W ramach projektu zaplanowano m.in. warsztaty kulinarne, warsztaty gra business play, zajęcia z trenerem umiejętności społecznych.  

“Nowa praca – nowe wyzwanie”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego “Młodzi dla Brodnicy” realizowało warsztaty umiejętności społecznych w ramach projektu “Nowa praca – nowe wyzwanie” dofinansowanego ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy LGD. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania aktywizacji społecznej i zawodowej m.in. warsztaty umiejętności społecznych,doradztwo społeczne, szkolenia na pracownika administracyjno- biurowego  oraz staże na Więcej…