Dokumenty

> Umowa nr UM_WR.433.1.031.2022 o dofinansowanie Projektu “Projekt pilotażowy dla mieszkańców Miasta Brodnicy 2” Nr RPKP.11.01.00-04-0010/22 wraz z załącznikami z dnia 9.05.2022 r.

> cz.2 załączników do umowy nr UM_WR.433.1.031.2022 – Wytyczne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

> Umowa nr UM_WR.433.1.030.2022 o dofinansowanie Projektu “Projekt pilotażowy dla mieszkańców Miasta Brodnicy 1” Nr PRKP.11.01.00-04-0009/22 wraz z załącznikami z dnia 9.05.2022 r.

> cz.2 załączników do umowy nr UM_WR.433.1.030.2022 – Wytyczne 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

> Protokół nr W/1/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku.

> Protokół nr W/1/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 25 czerwca 2020 roku.

> Protokół nr W/2/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 21 października 2019 roku.

> Protokół nr W/1/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 18 czerwca 2019 roku.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

>> Umowa nr UM_WR.433.1.079.2019 o dofinansowanie projektu “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” Nr RPKP.11.01.00-04-0006/19 z dnia 6 czerwca 2019 roku.

> Załącznik nr 1 – wniosek o dofinansowanie projektu.

> Załącznik nr 2 – oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług.

> Załącznik nr 3 – harmonogram płatności.

> Załącznik nr 4 – zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

> Załącznik nr 5 – oświadczenie uczestnika projektu.

> Załącznik nr 6 – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

> Załącznik nr 7 – odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

> Załącznik nr 8 – obowiązki informacyjne beneficjenta.

> Załącznik nr 9 – wnioski o nadanie/zamianę/wycofanie dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

> Załącznik nr 10 – oświadczenie dotyczące przekazywania wytycznych w formie elektronicznej.

> KRS – stan na dzień 29 maja 2019 roku.

> Oświadczenie o wydatkach inwestycyjnych.

> Załącznik do umowy nr 2 – Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR z dnia 28 maja 2019 roku.

>> Aneks nr 1 do Umowy nr UM_WR.433.1.079.2019 o dofinansowanie Projektu “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji” Nr RPKP.11.01.00-04-0006/19 z dnia 29 czerwca 2022 roku

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

> Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych za rok 2018.

> Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020 – wersja aktualna na dzień 20 lutego 2019 roku.

> Część 1 LSR.

> Część 2 LSR.

> Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy na lata 2014-2020 – wersja aktualna na dzień 21 czerwca 2019 roku.

> Protokół nr W/2/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 5 czerwca 2018 roku.

> Protokół nr W/1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 6 lutego 2018 r.

> Umowa nr UM_SE.433.1.209.2017 o dofinansowanie Projektu grantowego “Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy” z dnia 30.11.2017 r.

> Aneks nr 1 do umowy nr UM_SE.433.1.209.2017.

> Załącznik nr 1 – wniosek o dofinansowanie projektu.

> Załącznik nr 2 – zakres danych do przechowywania.

> Załącznik nr 3 – oświadczenie uczestnika projektu.

> Załącznik nr 4 – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

> Załącznik nr 5 – odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych.

> Harmonogram płatności.

> Załącznik do harmonogramu płatności.

> Aneks nr 2 do umowy nr UM_SE.433.1.209.2017.

> Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 umowy ramowej UM_SE.433.1.209.2017.  

> Aneks nr 3 do umowy nr UM_SE.433.1.209.2017 

> Aneks nr 4 do umowy nr UM_SE.433.1.209.2017 wraz z załącznikiem z dnia 25.06.2021 r.

 > Protokół nr W/2/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 11 września 2017 r.

> Ewaluacja dotycząca wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy za 2019 r. – RAPORT.

> Ewaluacja dotycząca wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy za okres 1 marzec 2016 r. – 31 marzec 2017 r. – RAPORT 30.06.2017 r.

> Ewaluacja dotycząca wdrażania LSR na terenie objętym funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy za 2018 r. – RAPORT.

> LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 wersja archiwalna z dnia 6.02.2018 r.

> LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020 wersja archiwalna z dnia 8.06.2016 r. 

> Aneks do umowy ramowej wraz z załącznikami – 17.08.2016 r.

> Protokół nr W/1/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnica z dnia 9 maja 2017 r.

> Plan komunikacji na lata 2019 – 2022 – wersja aktualna

> Plan Komunikacji na lata 2016 – 2022

> Plan Komunikacji – wersja archiwalna.

> Harmonogram planu komunikacji na rok 2022

> Harmonogram planu komunikacji na rok 2021 – wersja aktualna

> Harmonogram planu komunikacji na rok 2020 – wersja aktualna.

> Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 – wersja aktualna.

> Harmonogram planu komunikacji na rok 2019 – wersja archiwalna.

> Harmonogram Planu Komunikacji na rok 2018 HARMONOGRAM PLANU – wersja archiwalna.

> Harmonogram Planu Komunikacji na rok 2018 – wersja nieaktualna.

> Harmonogram Planu Komunikacji na rok 2017.

> Harmonogram Planu Komunikacji na rok 2016.

> Harmonogram Planowanych Naborów Wniosków o Udzielanie Wsparcia na Wdrażanie Operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego – wersja aktualna 21.06.2018 – zał. nr 2 do umowy.

> Harmonogram Planowanych Naborów Wniosków o Udzielanie Wsparcia na Wdrażanie Operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego – wersja archiwalna 21.12.2017 r. – zał. nr 2 do umowy.

> Harmonogram Planowanych Naborów Wniosków o Udzielenie Wsparcia na Wdrażanie Operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego – wersja archiwalna 28.06.2017 r. – zał. nr 2 do umowy ramowej.

> Harmonogram Planowanych Naborów Wniosków o Udzielenie Wsparcia na Wdrażanie Operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego – wersja archiwalna – zał. nr 2 do umowy ramowej.

> Harmonogram Planowanych Naborów Wniosków o Udzielenie Wsparcia na Wdrażanie Operacji w Ramach Strategii Rozwoju Lokalnego – wersja archiwalna.

> Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie Przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 – 22.02.2016 r.

> Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 przekazana do Samorządu Województwa w odpowiedni na konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność konkursu – wersja archiwalna z 22.02.2016 r.

> Regulamin Obrad Walnego Zebrania Czonków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 22.02.2016 r.

> Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – wersja z 3 lutego 2020 r. – wersja aktualna.

> Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – wersja z 18 listopada 2019 r. – wersja archiwalna.   

> Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 22.02.2016 r. – zał. nr 4 do umowy ramowej.

> Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – wersja 17 sierpnia 2018 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – wersja 4 października 2018 roku – wersja archiwalna..

> Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 08.10.2015 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 30.03.2017 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 05.06.2018 r. – wersja aktualna.

> Karta Doradztwa – 29.11.2019 r. – wersja aktualna.

> Karta Doradztwa – 30.03.2017 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 29 listopada 2018 r. – wersja aktualna.

> Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 17.08.2018 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 29.06.2018 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 05.06.2018 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 28.06.2017 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 30.03.2017 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 11.01.2017 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 8.06.2016 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – 8.10.2015 r. – wersja archiwalna.

> Regulamin Wyboru Ofert w Ramach Przeprowadzonych Zapytań Ofertowych przez LGD Miasta Brodnicy – 29 czerwca 2018 roku – wersja aktualna.

> Regulamin Wyboru Ofert w Ramach Przeprowadzonych Zapytań Ofertowych przez LGD Miasta Brodnicy – 11.01.2017 r. – wersja archiwalna.

> Umowa ramowa – 19.05.2016 r.

> ZAŁ. NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ – część I – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

> ZAŁ. NR 3 DO UMOWY RAMOWEJ – część II – Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

> ZAŁ. NR 5 DO UMOWY RAMOWEJ – Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

> ZAŁ. NR 6 DO UMOWY RAMOWEJ – Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura.

> ZAŁ. NR 7 DO UMOWY RAMOWEJ – Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD – wersja archiwalna.

> Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD – wersja aktualna.

> ZAŁ. NR 8 DO UMOWY RAMOWEJ – Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.

> ZAŁ. NR. 9 DO UMOWY RAMOWEJ – Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

> Aneks nr 1 do umowy ramowej z dnia 17 sierpnia 2016 roku wraz z załącznikami.

> Aneks nr 2 do umowy ramowej z dnia 12 czerwca 2017 roku.

> Aneks nr 3 do umowy ramowej z dnia 4 stycznia 2018 roku.

> Aneks nr 4 do umowy ramowej z dnia 17 lipca 2018 roku.

> Aneks nr 5 do umowy ramowej z dnia 7 lutego 2019 roku.

> Aneks nr 6 do umowy ramowej z dnia 14 marca 2019 roku wraz z załącznikami.

> Aneks nr 7 do umowy ramowej z dnia 7 września 2020 roku.

> Umowa nr UM_EF.433.1.051.2016 “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”.

> Załącznik nr 1 do umowy – RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

> Załącznik nr 2 do umowy – oświadczenie o kwalifikowalności od towarów i usług.

> Załącznik nr 3 – harmonogram płatności.

> Załącznik nr 3a do harmonogramu płatności.

> Załącznik nr 4 – zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

> Załącznik nr 5 – wymogi dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków.

> Załącznik na 6 – oświadczenie uczestnika projektu.

> Załącznik nr 7 – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

> Załącznik nr 8 – odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych.

> Załącznik nr 9 – obowiązki informacyjne beneficjenta.

> Załącznik nr 11 – lista wskaźników horyzontalnych.

> KRS na dzień 24.11.2016 r.

> Załącznik nr 16 – oświadczenie dotyczące przekazywania wytycznych w formie elektronicznej.

> Aneks nr 1 do umowy nr UM_EF.433.1.051.2016.

> Aneks nr 2 do umowy nr UM_EF.433.1.051.2016 z załącznikami.

> Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

> Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – wersja aktualna 21.10.2019 r.

> Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy – wersja archiwalna 05.06.2018 r.

> Statut LGD Miasta Brodnicy –  wersja archiwalna 06.02.2018 r.

> Statut – 29.09.2015 r. – wersja archiwalna.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.