• Rozpoczynamy kolejną kadencję

  26 października 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze podczas którego wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę. . Iwona Sugalska po raz kolejny wybrana została na prezesa LGD. Wiceprezesem został Michał Pezler, a członkami zarządu Magdalena Michniowska, Anna Kupczyk i Karolina Czyżewska. . Członkami Rady LGD...
 • Efekty działań kujawsko-pomorskich LGD – pół miliarda złotych dla regionu

  Od 2016 r. 27 lokalnych grup działania (LGD), czyli stowarzyszeń zrzeszających partnerów z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, wdraża na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego fundusze unijne w ramach perspektywy UE 2014-2020. Dysponując środkami zewnętrznymi, LGD prowadziły konkursy dotacyjne m.in. na założenie oraz rozwój działalności gospodarczej, inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną lub...
 • Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 23 października 2023 r. o godz. 16:15 w Domu Harcerza ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica. Drugi termin Walnego Zebrania ustala się na godz. 16:30 tego samego dnia. Proponowany porządek posiedzenia: 1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 2.    Wybór Przewodniczącego...
 • Podpisaliśmy umowę na realizację projektu “Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”

  31 sierpnia 2023 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu „Usługi Opiekuńcze w Twoim domu”. Celem projektu jest profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i znacznym ze sprzężeniami z Brodnicy i...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 87392

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.