• Wyniki z Posiedzenia Rady dot. odwołania w sprawie naboru nr 2020/1.1.1./1

  Dnia 16 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie rozpatrzenia odwołania w sprawie naboru nr 2020/1.1.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy  Uchwała nr 3/V/2020 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych...
 • Posiedzenie Rady dot. odwołania w ramach naboru nr 2020/1.1.1./1

  Brodnica, 10.09.2020 r. ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY   Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 16 września 2020 roku o godzinie 15:30 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.   Planowany...
 • Wyniki naboru nr 2020/1.1.1./1

  Dnia 20 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2020/1.1.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy z dnia 20.08.2020 r. Uchwała nr  17/IV/2020 w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR do dofinansowania w ramach...
 • Posiedzenie Rady

  Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 20 sierpnia 2020 roku o godzinie 16:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dot. naboru nr 2020/1.1.1./1. Planowany porządek obrad: 1. Rozpoczęcie obrad 2....

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 25944

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.