• Szkolenie z nowych wzorów ofert na zadania publiczne

  10 lutego 2020 r. w Domu Harcerza odbyło się szkolenie, które dotyczyło wypełniania i przygotowania ofert na realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji działających na terenie miasta i powiatu. Szkolenie poprowadziła Iwona Sugalska...
 • Wyniki naboru nr 2019/1.1.1./1

  Dnia 3 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy w sprawie oceny naboru nr 2019/1.1.1./1 Poniżej przedstawiamy wyniki: Protokół z posiedzenia Rady LGD Miasta Brodnicy Uchwała nr 11/I/2020 Uchwała nr 12/I/2020
 • Zapraszamy na warsztat refleksyjny

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym. Warsztat odbędzie się 21 lutego 2020 roku w godzinach od 8:00 do 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica Planowany program warsztatu: 1. Przywitanie gości i rozpoczęcie warsztatu 2. Prezentacja podsumowująca dotychczasowa realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy...
 • Szkolenie mikrodotacje „Inicjuj z FIO 2.0”

  Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła ? Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny dzieciom? Mikrodotacje są dla Ciebie ! Spotkanie informacyjno-promocyjne dla powiatu brodnickiego odbędzie się dnia 19.02.2020 r. (środa), Dom Harcerza w Brodnicy, ul. Nad Drwęcą 30, sala konferencyjna, godz. 13:30. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko-...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 4399

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.