• Szkolenie dla NGO z wypełniania ofert na zadania publiczne

    Chcesz się dowiedzieć, jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych? 17 stycznia 2022 r. o godz. 15.15 w Domu Harcerza odbędzie się szkolenie z przygotowania oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, klubów sportowych, jednostek samorządu terytorialnego...
  • Skąd pozyskać dotacje? – dyżur eksperta OWES TŁOK

    Ośrodek TŁOK i Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z ekspertem Stowarzyszenia TŁOK OWES w Toruniu. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 w Domu Harcerza. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do dnia 10 stycznia br. pod numerem telefonu 733...
  • Podpisaliśmy umowy grantowe

    15 grudnia 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie na realizację projektów objętych grantem dotyczących realizacji działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej. Pani Aneta Jędrzejewska Członek...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 59412

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.