• Posiedzenie Rady

  Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy dot. naboru nr 2020/1.2.1./2.  Planowany porządek obrad: 1.   Rozpoczęcie obrad 2.   Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum. 3.   Rozpatrzenie wniosków. 4.   Podjęcie...
 • III Posiedzenie Rady

  Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 21 maja 2020 roku o godzinie 9:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się III Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.  Planowany porządek obrad: 1.   Rozpoczęcie obrad 2.   Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum. 3.   Rozpatrzenie wniosków. 4.   Podjęcie uchwały.
 • II Posiedzenie Rady

  Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zawiadamia, że w dniu 18 maja 2020 roku o godzinie 15:00 w Domu Harcerza przy ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica, odbędzie się II Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.    Planowany porządek obrad: 1.   Rozpoczęcie obrad 2.   Podpisanie listy obecności i stwierdzenie kworum. 3.   Rozpatrzenie wniosków. 4.   Podjęcie uchwały.
 • W czym możemy pomóc ?

  W czym możemy pomóc❓❓ W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, firmy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy naszego miasta borykają się z różnymi trudnościami natury zawodowej jak i prywatnej. Chcielibyśmy zwrócić się do Państwa z pytaniem jakiej pomocy potrzebowalibyście w związku z zaistniałą sytuacją i związanymi z tym problemami. Czy byłoby to bezpłatne...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 14176

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.