• Jarmark Ekologiczny z królewną Anną

    W niedzielę 21 lipca 2024 roku na brodnickim przedzamczu odbył się XVII Jarmark Ekologiczny z królewną Anną. Dziękujemy Wszystkim, którzy odwiedzili nasz mobilny punkt informacyjny, zapoznali się z naszą ofertą, podzielili się swoimi pomysłami i doświadczeniami.  
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

    Dnia 17 czerwca 2024 r. w siedzibie Brodnickiego Centrum Caritas tj. ul. Gajdy 3, Brodnica odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Miasta Brodnicy. W ramach zebrania sprawozdawczego przedstawiono sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Rady oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu. Walne Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi. Przedstawiono stan realizacji harmonogramu planu komunikacji...
  • Warsztaty z pierwszej pomocy w ramach projektu „Przedszkolak już wie jak ratować się”

    Za nami kolejne warsztaty pierwszej pomocy dla brodnickich przedszkolaków w ramach projektu „Przedszkolak już wie jak ratować się”. Gościliśmy w Przedszkole Niepubliczne "Smerfuś" w Brodnicy ul. Łyskowskiego 4a Dziękujemy Pani ratownik: Zuzanna Grochowiecka Szkolenia Medyczne. Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 95862