• Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 29 marca 2023 r. o godz. 15:45 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, Brodnica.     Proponowany porządek posiedzenia: 1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 2.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia 3.    Przyjęcie porządku posiedzenia 4.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Podjęcie uchwały. 5.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego...
 • Zapraszamy do udziału w projekcie “Akcja, kwalifikacja”

  CO TO JEST ‘AKCJA KWALIFIKACJA’ ?? Darmowe szkolenia z zakresu komputerowego takie jak Using HTML and CSS , Grafika komputerowa z wykorzystaniem Adobe Illustrator i Adobe Photoshop , Tester oprogramowania , finansowane z Europejskiego Funduszu Szkoleniowego. Wszystkie zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ ?? Do projektu poszukujemy osób...
 • Konkurs grantowy „Młoda Inicjatywa”

  „Młoda Inicjatywa” ścieżka dla samorządów uczniowskich i organizacji studenckich to konkurs grantowy dla młodzieży w wieku 15-29 z województwa kujawsko-pomorskiego, która ma pomysł na projekt i chce go zrealizować. Kwota dotacji uzależniona jest od tego, jak duża jest Wasza szkoła/uczelnia oraz od tego, czy część dotacji planujecie przeznaczyć na organizację...
 • Zapraszamy na warsztat refleksyjny

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym. Warsztat odbędzie się 24 lutego 2023 roku od godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30, 87-300 Brodnica Planowany program warsztatu: 1. Przywitanie gości i rozpoczęcie warsztatu 2. Prezentacja podsumowująca dotychczasowa realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy...

O nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zostało powołane 29 września 2015 r., którego celem jest inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Stowarzyszenie jest partnerstwem czterosektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców. LGD Miasta Brodnicy przygotowało Lokalną Strategię Rozwoju wdrażaną na obszarze całego miasta Brodnicy.

Wejść na stronę: 79446

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.