Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2020/1.2.1./2

Informujemy, że w zakładce KONKURSY LGD pojawiło się nowe ogłoszenie w sprawie naboru wniosków w ramach: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (usługi wzajemnościowe i samopomocowe; lider i animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej).