Zmiana terminu szkolenia

Stowarzyszenie LGD Miasta Brodnicy informuje o zmianie terminu szkolenia dot. rozliczania projektów grantowych realizowanych w ramach LSR na dzień 24.07.2020 r. na godz. 13:00.

Podpisanie umów na Kluby Młodzieżowe

9 lipca 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały kolejne umowy na realizacje projektów grantowych na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej polegające na prowadzeniu klubów młodzieżowych. LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy na powierzenie grantów, które realizowane będą na terenie Brodnicy Więcej…

Szkolenie dla Wnioskodawców

8 lipca 2020 r. odbyło się szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach naboru: Aktywizacja społeczno-zawodowa. Zakres tematyczny dotyczył: tryb grantowy naboru wniosków zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem kryteria oceny projektu wkład własny w projekcie wniosek o dofinansowanie preferowane grupy docelowe Termin składania wniosków: 06.07.2020 r. od godz. 7:15 Więcej…