Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Miasta Brodnicy zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów w ramach ogłoszonego naboru nr: 2020/1.1.1./1  Aktywizacja społeczno –  zawodowa.