Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla Beneficjentów  dot. Rozliczania projektów grantowych realizowanych w ramach LSR, które odbędzie się 22.07.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Nad Drwęcą 30 (Dom Harcerza).