Podpisanie umów na aktywizację zawodową

LGD Miasta Brodnicy podpisało z Grantobiorcami umowy powierzenia grantów na realizację działań podnoszących rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców. 24 listopada 2020 r. w siedzibie LGD Miasta Brodnicy podpisane zostały umowy na realizacje 6 przedsięwzięć na łączną kwotę 654 809, 29 zł. Realizowane będą następujące zadania: Nowe kwalifikacje – nowe Więcej…