Co działo się w LGD w 2020

Rok 2020 upłynął pod znakiem aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Brodnicy. Mimo pandemii udało się zrealizować zaplanowane działania. Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy podpisała w 2020 roku 17 umów na łączną kwotę 1 611 576,70 zł. W projektach bierze udział w sumie 240 beneficjentów. Organizacje które otrzymały dofinansowanie realizują projekty Więcej…