Szkolenie dla NGO z wypełniania ofert na zadania publiczne

Chcesz się dowiedzieć, jak przygotować ofertę realizacji zadania publicznego w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych? 17 stycznia 2022 r. o godz. 15.15 w Domu Harcerza odbędzie się szkolenie z przygotowania oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, klubów sportowych, jednostek Więcej…