Zdecydujmy na co wydać pieniądze

5 maja 2022 r. zapraszamy na kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie realizacji projektów pilotażowych, które dofinansowywane będą ze środków Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Spotkanie odbędzie się o godz. 11.00 w Domu Harcerza. Jest ono szczególnie dedykowane seniorom. Zapraszamy organizacje działające na rzecz osób starszych, ale również samych seniorów, by Więcej…

Wspólnie zdecydujmy na co wydać pieniądze

LGD Miasta Brodnicy zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie realizacji projektów pilotażowych w ramach wdrażania nowej perspektywy finansowej RLKS na lata 2021-2027. To mieszkańcy najlepiej wiedzą czego najbardziej brakuje w ich okolicy, komu należy pomóc, a co jest niewykorzystanym potencjałem do rozwoju Brodnicy. Dlatego zapraszamy Państwa do zgłaszania pomysłów, na Więcej…

„Starter – Młodzi w biznesie”

Projekt „STARTER – Młodzi w biznesie” realizowany jest w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany w partnerstwie Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu (Lider) z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Partner) w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Więcej…